KOMPRESOR CENTRUM PPUH S.C.
ul. Rumuńska 19, 70-841 Szczecin
tel. 914 691 637
tel. 661 558 454
info@kompresor.com.pl

Osuszacze ziębnicze FX
Uzdatnianie powietrza - rozsądna decyzja

Ukryte niebezpieczeństwo w nieuzdatnionym powietrzu

Gdy otaczające nas powietrze ulega sprężeniu, znacznie wzrasta nasycenia para wodną i koncentracja cząstek. Proces sprężania powoduje, że następuje kondensacja oparów oleju i wody. Powstała w ten sposób mieszanina tworzy ścierny kondensat, często o odczynie kwaśnym. 
Bez zastosowania układu uzdatniania powietrza, większość powstałego kondensatu dostaję się do systemu sprężonego powietrza, powodując korozję rur sieci sprężonego powietrza, niszczenie narzędzi pneumatycznych i zasilanych urządzeń, a nawet produktu końcowego.


Zła jakość powietrza kosztuje

Jeżeli powodujący korozję kondensat dostanie się do systemu sprężonego powietrza, nie trzeba długo czekać na pojawienie się problemów. Oto kilka najczęstszych komplikacji spowodowanych przez agresywny kondensat:

 • Narzędzia i urządzenia psują się częściej niż zazwyczaj, co skraca znacznie ich żywotność
 • Produkt końcowy lub surowiec, który będzie miał kontakt z zanieczyszczonym powietrzem, może ulec uszkodzeniu
 • Rury tworzące sieć sprężonego powietrza korodują, co prowadzi do przecieków i strat
Jako przykład można podać, iż mały otwór o średnicy 3 mm powoduje stratę około 3,7 kW po stronie elektrycznej. W ciągu roku tylko z tego względu starty wynoszą ok. 8 000 PLN (przy założeniu ceny 0,3 PLN/kWh).

Proste rozwiązanie tego problemu

Osuszacze ziębnicze serii FXD oferują niezawodne, proste i niedrogie rozwiązanie. 
Aby uniknąć kondensacji, a co z tym się wiąże korozji i uszkodzeń urządzeń, sprężone powietrze powinno być osuszone. Idealnie do tego nadają się osuszacze serii FX. E proste, niezawodne urządzenia usuwają wodę z powietrza zapewniając, że Twoje pieniądze nie ulecą w powietrze!

Dodatkowe korzyści osuszaczy FX:

Znaczące oszczędności
 • Zwiększona niezawodność i trwałość pracujących urządzeń
 • Ograniczone przecieki w sieci - niższe rachunki za energię
 • Mniej napraw narzędzi, urządzeń i elementów sieci sprężonego powietrza
 • Mniej przerw w pracy zakładu
 • Niskie prawdopodobieństwa wystąpienia barków produktu końcowego w wyniku działania wilgoci

Wysoka jakość
 • Stabilny punkt rosy
 • Wykroplona w obiegu osuszacza wilgoć nie zamarza
 • Wilgoć nie ma szans na przedostanie się do sieci sprężonego powietrza
Prosty i niezawodny
 • Użyte elementy najwyższej jakości, odpowiednio dobrane pod względem efektywności działania
 • Prosta, sprawdzona konstrukcja
 • Skuteczny system regulacji (obejście gorącego gazu)
Prosta instalacja
 • System "Plug and play" - gotowy do podłączenia i pracy
 • Jedno podłączenie elektryczne
 • Każda jednostka testowana fabrycznie
 • Układ samoregulacji
Prosta obsługa
 • Długie okresy między przeglądami
 • Niewiele części wymiennych
 • Ergonomiczna konstrukcja - łatwy dostęp do głównych elementów osuszacza
Przemysłowa jakość, proste, niezawodne
Obieg czynnika chłodniczego
 • Sprężarka czynnika chłodniczego - Doprowadza czynnik chłodniczy (w postaci gazowej) do wysokiego ciśnienia i podnosi temperaturę.
 • Skraplacz - Schładza czynnik chłodniczy, który przechodzi ze stanu gazowego w ciecz - w tym stanie jest bardziej efektywny w odprowadzaniu ciepła.
 • Filtr kapilarny - Zabezpiecza rurkę kapilarną przed zanieczyszczeniami.
 • Rurka kapilarna - Redukuje ciśnienie czynnika chłodniczego, a tym samym obniża jej temperaturę i zwiększa właściwości chłodzące. Czynnik chłodniczy jest już w zasadzie cieczą, z domieszką gazów szczątkowych.
 • Separator - Gwarantuje, ze czynnik chłodniczy wyłącznie w stanie gazowym dostaje się do sprężarki czynnika chłodniczego - w postaci ciekłej mógłby go uszkodzić.
 • Obejście gorącego gazu - Reguluje ilość czynnika chłodniczego przechodzącego przez wymiennik ciepła powietrze/czynnik chłodniczy, zapewniając stałość ciśnieniowego punktu rosy i eliminując możliwość zamarzania kondensatu.
Obieg powietrza
 • Wlot powietrza - Gorące nasycone powietrze ze sprężarki wlatuje do osuszacza, następnie w wymienniku ciepła jest schładzane. Poprzez obniżenie temperatury powietrza wlotowego zmniejsza się obciążenie obiegu czynnika chłodniczego (tylko w FX5 i większych).
 • Wylot powietrza - Podgrzanie wychodzącego sprężonego powietrza zapobiega kondensacji w sieci sprężonego powietrza (tylko w FDX5 i większych).
 • Wymiennik powietrze/czynnik chłodniczy - Ciepło przekazywane jest ze sprężonego powietrza do zimnego czynnika chłodniczego, wymuszając kondensacje pary wodnej znajdującej się w sprężonym powietrzu. Im bardziej skuteczna jest wymiana ciepła, tym chłodniejsze staje się powietrze i tym więcej pary wodnej ulega kondensacji.
 • Separator wody - Odbiera i odprowadza kondensat ze sprężonego powietrza. Im wydajniejsza jest separacja, tym stabilniejszy jest ciśnieniowy punkt rosy.

Żadna instalacja nie jest kompletna bez układu filtrującego

Dodanie filtracji do instalacji poprawia jakość powietrza, jeszcze bardziej eliminuje niebezpieczeństwo uszkodzenia narzędzi czy urządzeń i zapewnia maściowa jakość produktu końcowego.


Elektroniczny spust kondensatu EWD
Mało części o dużym znaczeniu. 

W każdej chłodnicy czy osuszaczu powstaje kondensat. Jeżeli nie usuniemy go z sieci sprężonego powietrza to całe osuszanie traci sens. Sprawny układ odprowadzania kondensatu z sieci jest wobec tego niezbędny. Atlas Coco oferuje niezawodny i kompletny system odprowadzania kondensatu - elektroniczne spusty kondensatu serii EWD 50-16K -działające w najsurowszych warunkach pracy zapewniające ekonomiczne zarządzanie kondensatem. Elektroniczne spusty kondensatu stale mierzą poziom kondensatu w zbiorniku i w zależności od potrzeb umożliwiają jego w pełni automatyczne odprowadzenie z instalacji sprężonego powietrza. 
Elektroniczne spusty kondensatu serii EWD maja zastosowanie w instalacjach sprężonego powietrza o ciśnieniu do 16 bar. Mogą być również wykonane na wyższe ciśnienie. Pomiar poziomu odbywa się elektronicznie (bez mechanicznych pływaków). Zastosowany układ elektroniczny przejmuje również zadanie nadzoru i daje sygnały o stanach alarmowych. Zalety spustów kondensatu:

   
 • Zapewnia sprawne usunięcie kondensatu z instalacji o przepływie od 3 do 1000 m3/min
 •  
 • Nie zużywa sprężonego powietrza
 •  
 • Niski pobór energii
 •  
 • Dostępne dla wszystkich sprężarek
 •  
 • Sygnały alarmowe • Spusty kondensatu WD/WSF
  Chronią Ciebie przed wysokimi kosztami. Spusty kondensatu serii WSD produkowane przez Atlas Coco pozwalają usunąć kondensat z sieci sprężonego powietrza. Można je instalować bezpośrednio za chłodnicą lub w innych miejscach instalacji sprężonego powietrza.

  Automatyczne spusty kondensatu serii WD nie wymagają obsługi i przeznaczone SA do instalacji w najniższych miejscach sieci sprężonego powietrza;

  Filtry sprężonego powietrza DD / DDp / PD / QD
  Gwarancja spełniania wysokich wymagań jakości powietrza w Twojej firmie

  Wysokiej jakości filtry Atlas Copco sprawnie eliminują cząstki stałe oraz krople oleju ze sprężonego powietrza. Najważniejszy jest właściwy dobór filtra, co pozwala na uniknięcie ewentualnych problemów spowodowanych zanieczyszczonym sprężonym powietrzem. Zespół filtracji można dopasować do indywidualnych potrezb użytkownika, co pozwala osiągnąć najwyższą jakość powietrza przy niskich kosztach. 
  Zastosowanie filtrów zgrubnych typu DD: instalowane są jako samodzielne filtry do wyeliminowania kondensatu / aerozolu olejowego lub do instalacji jako filtr przedwstępny przed dokładnym filtrem serii PD
  Zastosowanie filtrów dokładnych typu PD: instalacja tych filtrów wymagana jest w celu ochrony narzędzi pneumatycznych, aparatury pneumatycznej oraz pistoletów natryskowych. Również instaluje się go jako filtr wstępny przed osuszaczem adsorpcyjnym bądź filtrem z aktywnym węglem. 
  Zastosowanie filtrów z węglem aktywnym typu QD: instalowane są do oczyszczania sprężonego powietrza używanego w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym i wszędzie tam, gdzie wymagane jest sprężone powietrze najwyższej klasy czystości. 
  Zastosowanie filtrów odpylających typu DDp: instalowane są za osuszaczami adsorpcyjnymi w celu eliminacji cząstek stałych.

  Kombinacja filtrów DD / PD
  Filtr dokładny PDFiltr z węglem aktywnym QDFiltr zgrubny DDFiltr odpylający DDp
  Filtr koalescencyjny PD eliminuje wodę oraz aerozol olejowy do 0,01 mg/m³ oraz cząstki stałe do 0,01 mikrona.Pochłania opary oleju, zapachy, gwarantuje uzyskanie resztkowej zawartości oleju na poziomie 0,0003 mg/m³ z zainstalowanym filtrem typu PD.Uniwersalny filtr koalescencyjny eliminuje wodę i aerozol do poziomu 0,1 mg/m³ oraz cząstki stałe do 1 mikrona.Eliminuje zanieczyszczenia stałe do 1 mikrona.


  Kompresor Centrum. Profesjonalna obsługa. Zapewniamy pełny asortyment sprężarek. Serwisujemy i naprawiamy sprężarki wszystkich typów. Wykonujemy profesjonalne instalacje pneumatyczne. Jesteśmy autoryzowanym Partnerem firm: Atlas Copco, Airpol, John Guest, Donaldson, ABAC.